Detalls mensuals i anuals  -   clicar en el mes/any desitjat per accedir a les dades

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 20182019
gener gener gener gener gener gener gener gener gener gener gener gener
febrer febrer febrer febrer febrer febrer febrer febrer febrer febrer febrer febrer
marÁ marÁ marÁ marÁ marÁ marÁ marÁ marÁ marÁ marÁ marÁ marÁ
abril abril abril abril abril abril abril abril abril abril abril abril
maig maig maig maig maig maig maig maig maig maig maig maig
juny juny juny juny juny juny juny juny juny juny junyjuny
juliol juliol juliol juliol juliol juliol juliol juliol juliol juliol juliol juliol
agost agost agost agost agost agost agost agost agost agost agost agost
setembre setembre setembre setembre setembre setembre setembre setembre setembre setembre setembre setembre
octubre octubre octubre octubre octubre octubre octubre
octubre octubre octubre octubreoctubre
novembre novembre novembre novembre novembre novembre novembre
novembre novembre novembre novembre
desembre desembre desembre desembre desembre desembre desembre
desembre desembre desembre desembreany any any any any any any any