HISTÒRIC DE DADES     -actualització automàtica-

 

2012 2013 2014  2015   2016  2017        2018      
Gener Gener Gener Gener Gener GenerGener
Febrer Febrer Febrer Febrer Febrer FebrerFebrer
Març Març Març Març Març Març
Abril Abril Abril Abril Abril Abril
Maig Maig Maig Maig Maig Maig
Juny Juny Juny Juny Juny Juny
Juliol Juliol Juliol Juliol Juliol Juliol
Agost Agost Agost Agost Agost Agost
Setembre Setembre Setembre Setembre Setembre   Setembre Setembre
Octubre Octubre Octubre Octubre Octubre Octubre
Novembre Novembre Novembre Novembre Novembre Novembre

Desembre Desembre Desembre Desembre Desembre Desembre

Resum    anual Resum    anual Resum    anual Resum    anual Resum    anual Resum  anual

 

2007 2008 2009 2010 2011
  Gener Gener Gener Gener
  Febrer Febrer Febrer Febrer
  Març Març Març Març
   Abril Abril Abril Abril
  Maig Maig Maig Maig
  Juny Juny Juny Juny
  Juliol Juliol Juliol Juliol

Agost Agost Agost Agost
   Setembre Setembre Setembre Setembre
  Octubre Octubre Octubre Octubre
  Novembre Novembre Novembre Novembre
Desembre Desembre Desembre Desembre Desembre
    Resum   anual Resum   anual Resum   anual